Fuziunea este operatiunea prin care doua societati, se unesc pentru a forma una singura.

Aceasta permite consolidarea si crestera capacitatii concurentiale a intreprinzatorilor, fiind si un mijloc de reorganizare a unui grup.

Divizarea este operatiunea princare intreg patrimonial unei societati, este impartit in mai multe fractiuni, transmise simultan la mai multe societati deja existente sau noi.

Divizarea se realizeaza in general in profitul societatii “mama” si are ca efect o concentrare de intreprinderi.

Fuziunea sau dizolvarea poate fi efectuata chiar daca societatile divizate sunt in lichidare, cu conditia ca acestea sa nu fi inceput inca distribuirea intre societati a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidarii.

Proiectul de fuziune sau divizare va cuprinde:

 • forma, denumirea si sediul social al tuturor societatilor implicate in fuziune sau divizare
 • fundamentarea si conditiile fuziunii sau divizarii
 • conditiile alocarii de actiuni la societatea absorbanta, sau la societatile beneficiare
 • data de la care actiunile sau partile sociale dau detinatorilor dreptul de-a participa la beneficii si orice conditii special care afecteaza acest drept.
 • rata de schimb a actiunilor si cuantumul eventualelor plati in general.
 • cuantumul primei de fuziune sau divizare
 • drepturile conferite de catre societatea absorbanta sau beneficiara detinatorilor de actiuni, care confera drepturi special si celor care detin alte valori imobiliare in afara actiunii sau masurile propuse in privinta acestora.
 • data la care au fost aprobate situatiile financiare ale societatii participante, care au fost folosite pentru a stabili conditiile fuziunii sau ale divizarii.
 • data la care tranzactiile societatii absorbite sau divizate, sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante, uneia sau alteia dintre societatile beneficiare.
 • In cazul divizarii descrierea sau repartizarea axacta a activelor sau pasivelor care urmeaza a fi transferate fiecareia dintre societatile beneficiare.
 • Cererea privind inregistrarea fuziunii sau divizarii va fi insotita de:
 • proiectul de fuziune/ divizare semnat de reprezentantii persoanelor juridice( in original)
 • dovada depunerii proiectului fuziune / divizare la toate O.R.C. inde sunt inregistrate persoanele juridice implicate pe experienta si pregatire continua, reusind astfel sa informam la timp si in mod corect despre modificarile legislative.
 • dovada publicarii proiectului de fuziune / divizare, vizat de judecatorul delegate
 • dovada numirii expertilor in vedera examinarii proiectului de fuziune / divizare
 • declaratiile societatilor care isi inceteza activitea
 • hotatarea Adunarii Generale la fiecare persoana juridica implicata privind aprobarea fuziunii / divizarii in original
 • hotarare judecatoreasca irevocabila de respingere a opozitiei, daca este cazul in copie legalizata
 • actul constitutiv actualizat al persoanei absorbante / divizate, partial beneficiare a unei parti din patrimoniul persoanei juridice divizate, sau actul constitutiv al persoanei/ persoanelor juridice rezultate in urma fuziunii/ divizarii in original
 • situatia financiara de fuziune/divizare in copie certificate de parti
 • certificat de inregistrare ale persoanei juridice, care isi inceteaza existenta si anexele la aceasta in original
 • declaratiile noilor membri ai organelor de conducere sau control din care rezulta ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (in original)
 • dovada autorizatiilor/avizelor eliberate de autoritatile competente, ca o conditie prealabila inmatricularii in Registrul Comertului, atunci cand emiterea acestor autorizatii este prevazuta de lege speciala
 • dovada indeplinirii procedurilor privind operatiunile de concentrare economica, prevazuta de Legea concurentei nr. 2/1996
 • dovezile privind plata taxelor legale si timbru judiciar

Formular de contact

Pagina de Facebook